Hướng dẫn sử dụng cân tính giá giá tiền 30kg

Cân gồm sáu màn hình (3 màn hình trước, 3 màn hình sau) thể hiện các thông số:

+ Màn hình thứ 1(Weight): Thể hiện số ký trên bàn cân

+ Màn hình thứ 2(Unit price): Thể hiện số tiền trên 1kg (số tiền người dùng nhập vào cân trực tiếp bằng các phím chức năng)

+ Màn hình thứ 3(Total Price): Thể hiện tổng số tiền khách cần thanh toán

  • 20 Phím chức năng thể hiện đầy đủ chức năng của cân: các phím từ 0->9 để nhập giá sản phẩm, các phím còn lại bổ trợ thêm tiện ích của cân
  • Cộng dồn, trừ bì, xóa giá sản phẩm, xóa tất cả bộ nhớ, tăng/giảm độ sáng màn hình, thông báo mức PIN và báo PIN yếu
  • https://www.youtube.com/watch?v=QOUFEapaJm4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay
Bản đồ