Showing 1–20 of 38 results

Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghiệp thực phẩm và sữa, kỹ thuật hóa học, công nghiệp y tế, công nghiệp dệt may và nhiều lĩnh vực khác. Sản phẩm của chúng tôi được làm bằng vật liệu chất lượng cao đủ bền để sử dụng trong lĩnh vực này trong một thời gian dài. Chúng tôi có một đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng cung cấp cho bạn những dịch vụ tuyệt vời.

Cân kỹ thuật - Cân phân tích

Cân kỹ thuật OKS – DJ320A 320g/0,01g

Liên hệ

Cân kỹ thuật - Cân phân tích

Cân phân tích ONEKO BS 224A (220g/0,0001g)

Liên hệ

Cân kỹ thuật - Cân phân tích

Cân kỹ thuật SE-R102Q 1020g/0,001g(1mg)

Liên hệ

Cân kỹ thuật - Cân phân tích

Cân kỹ thuật SE-R152Q 1520g/0,001g(1mg)

Liên hệ

Cân kỹ thuật - Cân phân tích

Cân kỹ thuật SE-R202Q 2020g/0,001g(1mg)

Liên hệ

Cân kỹ thuật - Cân phân tích

Cân vàng 220g/0,1mg(0,001ct) JD-R22W

Liên hệ

Cân kỹ thuật - Cân phân tích

Cân phân tích 120g/0,1mg SE-R12W

Liên hệ

Cân kỹ thuật - Cân phân tích

Cân phân tích 220g/0,1mg SE-R22W

Liên hệ

Cân kỹ thuật - Cân phân tích

Cân phân tích 0,1mg SE-R32W

Liên hệ

Cân phân tích 5 số lẻ 0,01mg

Cân phân tích đa vi lượng CEB 1035 0,01mg

Liên hệ

Cân phân tích 5 số lẻ 0,01mg

Cân điện tử 5 số FA10035XN 0.01mg

Liên hệ

Cân phân tích 5 số lẻ 0,01mg

Cân phân tích 5 số FA10035X 0.01mg

Liên hệ

Cân điện tử Vibra Japan

Cân điện tử Vibra Shinko SJ620CE

Liên hệ

Cân điện tử Vibra Japan

Cân điện tử Vibra Shinko SJ1200CE

Liên hệ

Cân điện tử Vibra Japan

Cân điện tử Vibra Shinko SJ2200CE

Liên hệ

Cân điện tử Vibra Japan

Cân điện tử Vibra Shinko SJ3200CE

Liên hệ

Cân điện tử Vibra Japan

Cân điện tử Vibra Shinko SJ4200CE

Liên hệ

Cân điện tử Vibra Japan

Cân điện tử Vibra Shinko SJ6200CE

Liên hệ

Cân điện tử Shimadzu Japan

Cân điện tử Shimadzu UX420H

Liên hệ

Cân điện tử Shimadzu Japan

Cân điện tử Shimadzu UX620H

Liên hệ
Gọi ngay
Bản đồ