Cân phân tích 5 số FA10035X 0.01mg

Liên hệ

Hãng Sản Xuất: Labex-Anh

Sản xuất tại: Trung Quốc

– Khả năng đọc: 0.1mg/0.01mg

– Thời gian ổn định: 3s

– Khả năng gia nhiệt sơ bộ: 30-60 phút

– Đơn vị cân: g/oz/ct/mg

– Trọng lượng tối thiểu: 0.1mg/0.05mg

– Độ lặp lại: ±0.1mg/ ±0.05mg

– Độ tuyến tính: ±0.2mg/ ±0.05mg

– Kích thước đĩa cân: Ø 90 mm


    Gọi ngay
    Bản đồ