Cân xe tải xách tay di động LP7660

Liên hệ

 • Nguyên lý hoạt động của cân xách tay di động LP766XA loại 2 sàn cân

     – Trong trường hợp trang bị : 1 đầu cân LP7661 XA và 2 tấm bàn cân LP7660XA
     – Loại phương tiện cần cân : Xe tải loại 2 cầu (4 bánh), hoặc (6 bánh)  
     – Sai số hệ cân : 0.5 ~ 3% (01 bàn cân) – 0.5 ~ 1% (02 bàn cân) 


  Gọi ngay
  Bản đồ