Cân điện tử Ohaus T31P 150kg

Liên hệ

 • Cân Bàn Điện Tử T31P Ohaus  – (30Kg x 0.01Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử T31P Ohaus   – (60Kg x 0.01Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử T31P Ohaus  – (60Kg x 0.02Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử T31P Ohaus  – (100Kg x 0.01Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử T31P Ohaus  – (150Kg x 0.02Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử T31P Ohaus   – (300Kg x 0.05Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử T24 Ohaus  – (300Kg x 0.1Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử T24 Ohaus – (500Kg x 0.1Kg)
 • Hotline: 0989 540 879 Miss Dung
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 0966 198191 Mr Sơn


  Gọi ngay
  Bản đồ