Bộ chỉ thị ONEKO JLS-86A

Liên hệ

CÂN ĐIỆN TỬ ONEKO JPA

 • Cân Bàn Điện Tử JLS-86A  – (30Kg x 0.01Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử JLS-86A    – (60Kg x 0.01Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử JLS-86A  – (60Kg x 0.02Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử JLS-86A  – (100Kg x 0.01Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử JLS-86A   – (150Kg x 0.02Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử JLS-86A    – (300Kg x 0.05Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử JLS-86A  – (300Kg x 0.1Kg)
 • Cân Bàn Điện Tử JLS-86A  – (500Kg x 0.1Kg)


  Gọi ngay
  Bản đồ